OM OS

Til specifikke opgaver leveres der konstruerede gribere, fixturer og andre mekaniske hjælpefunktioner – men en leverance vil altid indeholde robot teknik. Eksisterende robotceller kan blive opgraderet eller optimeret på anden måde, men al arbejde / konstruktioner vil stadig være relateret til robotteknik.

Roboman ApS er en projektorienteret virksomhed, der anvender dyderne fra projektstyring. Ressourcerne kan sagtens komme fra kundens lokalområde, hos kunden selv – eller samarbejdspartnere kunden er fortrolige med, men dette først efter en grundig aftale herom. Fordi den samlede leverance garanteres funktionel igennem Roboman.

Alle installationer bliver i videst muligt omfang opbygget omkring standard komponenter, og modul principper, hvor integration er optimal. En svejserobot kan beklædes med forskellige typer svejseværker, hvor den foretrukne type dog er Fronius – men også andre typer kan integreres med standard KIT som Yaskawa Motoman, har testet og godkendt.

Fordele ved at købe efter ovenstående konfigurations principper er netop, at andre ressourcer end robotfolk, kan forholde sig til eventuelle fejl og løsninger. Det er blot én mulighed for at vise åbenhed.

En given fejl kan løses på mange måder, men kun én løsning er den rigtige – jo nemmere en opbygning, desto bedre forudsætninger har de fleste ressourcer.

I Roboman regi, anvendes et bredt netværk, af meget dygtige ressourcer indenfor hver deres felt. De rigtige aftaler på tværs af eksperterne, giver bedste løsning for leverandør og kunde. Grundkonceptet holder 100%.

© Copyright - Roboman