Kompetencer

VIRKSOMHEDEN

Robot løsninger til små-/ og mellemstore virksomheder:

  • Indenfor svejsning og håndtering, leveres komplette løsninger fra én ansvarlig leverandør.
  • Logiske løsninger præsenteres virtuelt inden fysisk fremstilling.
  • Support fra leverandøren, med et stort dynamisk netværk der bruges.
  • Alle projekter tilpasses kundens behov, og leveres efter indgåede aftaler mundlige som skriftlige.
  • Leverandøren er ikke begrænset af egne ressourcer, men står med total ansvaret i alle projektfaser.

Robot teknik og automatisering, har været et fast tema siden år 1989. Rigtig mange projekter er gennemført, og rigtig megen erfaring ligger i balasten, når der tilbydes nye robot løsninger, eller gennemføres optimerings projekter hos kunder.

Den VIDEN-OM formateres til løsninger og rådgivning, hvor knowhow og forståelse for produktion, gør at man godt ved hvad kunden mener. Og forstår de udfordringer der kan komme ved automatisering i netop dennes virksomhed.

Videns baseret dialog og tæt samarbejde, er den korteste vej til en perfekt løsning.